Työkaluja to­tuuk­siin Tieteiden yönä 12.1.2023

Tieteiden yönä torstaina 12.1. myymälässämme pohditaan totuuksien moninaisuutta.


Aka­tee­mik­ko, teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Nii­ni­luo­to ja sys­te­maat­ti­sen teologian vanhempi yli­opis­ton­leh­to­ri Timo Koistinen avaavat tietä uskonnon ja tieteen to­tuuk­sien suh­tee­seen klo 18.30-19.


Filosofi, runoilija Christine de Pizan oli yksi ensimmäisiä itsensä ja perheensä kir­joit­ta­mi­sel­la elättäneitä naisia. Vanhempi tutkija Erika Ruo­na­kos­ki ja tutkija Antti Kuusela kes­kus­te­le­vat Christinestä, ironiasta ja dialogista filosofian menetelminä klo 19.30-20.


Tieteiden yönä myy­mä­läm­me on avoinna ainakin klo 22 saakka. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan ja kes­kus­te­le­maan sekä siemailemaan teetä ja silmäilemään kirjahyllyjemme tarjontaa!


Lisätietoa puhujista: 


Dosentti, systemaattisen teologian vanhempi yliopistonlehtori Timo Koistinen on tutkinut erityisesti uskonnonfilosofiaa. Timo Koistisen esittely Helsingin yliopiston verkkosivustolla.


Akateemikko, teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto on yliopistollisen uransa lisäksi toiminut lukuisissa tieteellisissä seuroissa, järjestöissä ja luottamustoimissa. Nuorena matematiikan opiskelijana Niiniluoto innostui teoreettisesta filosofiasta niin syvällisesti, että  hänestä tuli oppiaineen professori 31-vuotiaana. Niiniluoto tunnetaan terävänä tieteenfilosofina, tuotteliaana tutkijana ja aktiivisena keskustelijana, joka on puolustanut tieteellistä maailmankatsomusta ja sivistysyliopistoa valistuksen hengessä. Ilkka Niiniluodon esittely 375 humanistia -sivustolla.


Filosofian dosentti, vanhempi tutkija Erika Ruonakoski tekee tällä hetkellä tutkimusta Kokeen säätiön tukemana Jyväskylän yliopistossa. Hän on erikoistunut fenomenologiaan ja eksistentialismiin. Hän on myös kääntäjä, joka on kääntänyt muun muassa Simone de  Beauvoirin teoksia. Yhdessä Tuomas Parsion ja Laura Lahdensuun kanssa hän käänsi varhaisten feministien tekstejä Martina Reuterin toimittamaan kirjaan Miesvaltaa murtamassa. Merkittävin teksti näistä Ruonakoskelle itselleen oli laaja valikoima re­ne­sans­si­kir­jai­li­jan ja filosofin Christine de Pizanin teoksesta Kirja naisten kaupungista (1405). Käännöstyön myötä Ruonakoski alkoi pohtia filosofian tekemisen vaihtoehtoisia tapoja, ja tästä tuli myös keskeinen sisältö hänen hankkeelleen Epäsuora filosofia vastarinnan muotona: yksilöllisen toimijuuden vahvistaminen totuudenjälkeisenä aikana. Erika Ruonakosken esittely Jyväskylän yliopiston verkkosivustolla.


Filosofian tohtori Antti Kuusela tutkii parhaillaan urheilun ja liikunnan filosofiaa sekä Rudolf Steinerin vapauskäsitystä henkisen hyvinvoinnin mahdollistajana. Lisäksi hän viimeistelee tietokirjaa suomalaisen jää­kiek­ko­val­men­nuk­sen historiasta yhdessä Riitta-Ilona Pummi-Kuuselan kanssa. Aiemmin Kuusela on tutkinut muun muassa mielenfilosofiaa. Hän on toiminut pitkään lehtorina Tikkurilan lukiossa ja opettajana Sotungin lukiossa. Kuusela on myös Antikvariaatti Sofian toimitusjohtaja. 


Maksuton ohjelmamme on osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan organisoimaa Tieteiden yö Helsingissä -kaupunkitapahtumaa.


Tapahtuman aikana myymälässä valokuvataan ja tehdään mahdollisesti lyhyitä videoita. Materiaalia julkaistaan Antikvariaatti Sofian sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivustolla. Kuvia ja videoita saatetaan hyödyntää myöhemmin antikvariaattimme viestinnässä ja ta­pah­tu­mamark­ki­noin­nis­sa.

Työkaluja totuuteen
1642157784328_Sofia_Ruusut_2_23042021RIPK-me.jpg

Näyttelyt ja ta­pah­tu­mat

Kaipaatko tai­teel­le­si esit­te­ly­ti­laa? Haluatko kes­kus­tel­la kir­jal­li­suu­des­ta, kuulla runoutta, tavata tie­tei­li­jöi­tä tai nauttia vaikkapa fi­lo­so­fi­ses­ta debatista?

Järjestämme erilaisia tilaisuuksia yhdessä järjestöjen, taiteilijoiden, tutkijoiden, kirjailijoiden ja kustantamoiden kanssa. Lisäksi galleriassamme on kuukausittain vaihtuva taidenäyttely. 


Sofia soveltuu hyvin yleisö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­siin. Istumapaikkoja on noin 40 hengelle, seisten mukaan mahtuu enemmänkin. Tapahtumien ja näyttelyiden toteuttamisessa huomioimme vallitsevan koronatilanteen sekä viranomaisten suositukset.


Tiedotamme tulevista tapahtumista verkkosivustomme lisäksi Facebookissa ja Instagramissa.


Mikäli sinulla on idea tapahtumasta tai haluat näyttelysi esille Sofiaan, niin otathan yhteyttä sähköpostitse: palvelu@antikvariaattisofia.fi.

Aiempia näyt­te­lyi­tä ja ta­pah­tu­mia

Vuosien varrella Sofiassa on pidetty monenlaisia taidenäyttelyitä, kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, kirjallisuuspiirejä ja muita tapahtumia. Kokoamme tähän muutamia muistoja menneistä näyttelyistä ja tapahtumista.

Serendipii -teoksen visuaalista runoutta. Tekijä on runoilija, aforisti Virpi Alanen. Hänen teoksensa ovat esillä Antikvariaatti Sofian galleriatilassa marraskuun 2022 ajan.

Vi­su­aa­lis­ta runoutta 

Marraskuussa myymäälässämme oli esillä runoilija ja aforisti Virpi Alasen pig­ment­ti­mus­te­piir­rok­sia, jotka ovat pai­net­tu­na jul­kais­tun Se­ren­di­piin ori­gi­naa­le­ja.


Alasella on visuaalisen runouden jatkuvana projektina varioituva eliöstö nimeltä poeettisia eläimiä, ja Serendipii on vuoden 2022 generaatio. Hän on aiemmin pitänyt neljä visuaalisen  runouden näyttelyä. Poeettiset eläimet leikkivät tekstimäisyydellään. Ne  ovat elollisin hahmoin kirjoitettua käsialaa, jonka muoto on tarkkaa,  mutta jatkuva muutos vapaata. Mikään ei toistu täysin samanlaisena. Ne  ovat "kirjoitusta", jota katsoja "lukee", tulkitsee ja merkityksellistää  oman visuaalisen muistinsa läpi.


Elokuussa 2022 il­mes­ty­nyt Se­ren­di­pii oli  en­sim­mäi­nen kerta, kun Alasen vi­su­aa­lis­ta runoutta jul­kais­tiin pai­net­tu­na koko­nai­nen sarja. Serendipiin on kustantanut Lyhyttavara, jota luotsaa Karri Kokko.

Spoken Word Workshop -ru­no­työ­pa­ja

Spoken Word Workshop 

Alexandra Kihwa-Endale Mitiku järjesti lau­an­tai­na 26.11. myy­mä­läs­säm­me ru­no­työ­pa­jan. 


Spoken Word Workshop

theme: the bird people

at what point does the sky stop being blue?

when does a land turn into a country

into a body that carries a home

how is this my home

at what point do I choose?


Tämän työpajan osal­lis­tu­mis­pai­kat täyt­tyi­vät hetkessä. Toi­vot­ta­vas­ti saamme jat­kos­sa­kin mah­dol­li­suu­den tarjota vas­taa­van­lai­sia työpajoja!


Li­sä­tie­toa ru­no­työ­pa­jan jär­jes­tä­jäs­tä.

Kimmo Jylhämö: Digi-askeesi

Kippistys Digi-as­kee­sil­le

"Jalat tukevasti ilmassa, pää pilvessä ja oma järjenkäyttö kateissa."


Kimmo Jylhämön kirja Digi-askeesi (Vastapaino, 2022) on julkistunut, joten oli juhlan aika ja paikka. Perjantaina 18.11.2022 myymälässämme kippisteltiin kirjailijan kanssa.

88 Constellations

Värien iloit­te­lua syksyyn

Syys- ja lokakuun ajan saimme esitellä Pirkko Liisa Rädyn öljyvärimaalauksia, joiden aiheena on avaruus. Räty on maalannut vuosien varrella öljyvärimaalauksia, jotka ovat syntyneet vahvoista muistoista ja tunnetiloista. Kaikissa hänen öljyväritöissään on runsas ja raikas väritys. 


Kuvan maalauksen nimi on 88 Constellations.

Tällaisena sinut näin -näyttely

Täl­lai­se­na sinut näin -muo­to­ku­va­näyt­te­ly

Millaisia potretteja syntyykään, kun piirtäessä silmät on pidettävä kiinni ja aikaa taiteen luomiseen on vain kolme minuuttia?


An­ti­kva­ri­aat­tim­me äitihahmo Kaija saavutti 70 vuoden nuoren iän heinäkuun lopulla. Kaijan per­he­pii­ris­sä vie­tet­tyi­hin syn­ty­mä­päi­viin sisältyi pie­ni­muo­toi­set olym­pia­lai­set. Yhtenä lajina to­teu­tet­tiin pa­reit­tain muo­to­ku­van piir­tä­mi­nen. Parit ikuis­ti­vat toisensa paperille silmät kiinni kolmen minuutin ajas­tuk­sel­la. Lop­pu­tu­lok­se­na syntyi upeita tai­de­teok­sia, jotka nyt saatiin esille Sofian gal­le­ria­ti­laan.


Täl­lai­se­na sinut näin -näyt­te­lyyn pääsi tutus­tu­maan elokuun 2022 ajan.

Taiteiden yö Sofiassa 18.8.2022

Taiteiden yö 18.8.

Heittäydyimme mukaan Taiteiden yön tunnelmiin laadukkaan kirjallisuuden ja erikoisalennusten sekä oleilun ja tarjoilujen kera. Myymälämme oli avoinna pitkälle hämärtyneeseen elokuiseen yöhön. 


Iloista puheensorinaa ja kirjoista kiinnostuneita asiakkaita oli runsaasti. Lämmin kiitos kaikille piipahtaneilla! 

Nostalgista paperinukketaidetta

Hurmaavat pa­pe­ri­nu­ket

Kesä- ja heinäkuussa 2022 galleriassamme sai ihastella nostalgista paperinukketaidetta. 


Esillä oli 1900-luvun puolivälin paperinukkemuotia sekä pukeutumisen ja käsitöiden historiaa ja nykyisyyttä kirjallisessa muodossa.

Pierre Séraphin Pandora box -näyttely

Tou­ko­kui­nen Pandora Box -näyttely

Pierre  Séraphin Pandora Box -näyttelyn piirrokset kertovat koronapandemian aikaisista tuntemuksista. Tämä oli Ranskassa syntyneen Séraphin  ensimmäinen taidenäyttely. Taideopettajan tehtävien lisäksi hän esiintyy  klovnina, jonglöörinä ja tanssijana.


"During the shut-down I had the image that I was living in an even smaller box than usually. I made drawings about how I would decorate this box."

"Comme Pandora j'étais curieux de ce que je pouvais trouver dans ma boîte."


Pierre Séraphin piirrokset olivat esillä myymälässämme 2.–31.5.2022.

Antti Riskun maalaus

Kevättä en­tei­le­viä vä­ri­sä­vy­jä

Muusikko-taiteilija Antti Riskun kevään helein sävyin maalaamat taulut olivat esillä galleriassamme huhtikuussa 2022.

Älä-teos

Varjoista maan

Kuvataiteilija Susanna Tillanderin taidenäyttely Varjoista maan oli esillä galleriassamme maaliskuussa 2022. 


Tillanderin akryyli- ja öljyvärimaalaukset heijastelevat vuonna 2020 alkaneeseen koronapandemiaan liittyviä tunnelmia.


Lisätietoa Susanna Tillanderin taidenäyttelystä.

Kirjasta näyttämöksi - Milla Riskun pienoisteattereita -näyttely oli esillä Antikvariaatti Sofiassa joulukuussa 2021.

Kirjasta näyt­tä­mök­si

Galleriassamme pääsi ihastelemaan toinen toistaan viehkompia teatterinäyttämöitä hahmoineen joulukuussa 2021.


Nukke- ja naa­mio­teat­te­rin­te­ki­jä sekä freelance-kuvittaja Milla Risku käytti näyttelynsä materiaaleina antikvaaristen kirjakauppojen alekirjoja ja kierrätyskartonkia sekä kuvia Museoviraston arkistosta ja Helsinkikuvia.fi-sivustolta.


Lisätietoa on tarjolla Milla Riskun verkkosivustolla.

Katarina Koskivaara-Ilmosen ikonimaalauksia oli esillä Antikvariaatti Sofiassa lokakuussa 2021.

Vaikean ajan hedelmiä

Lokakuussa 2021 saimme esitellä Katarina Koskivaara-Ilmosen tekemiä upeita ikoneja ja ho­pea­neu­la­piir­rok­sia. Iso osa näyttelyn töistä pohjautui hänen omiin esipiirroksiinsa.


Taiteilija Katarina Koskivaara-Ilmonen kuvasi teostensa syntyä näin:


“Korona-ajan hiljaisuudessa, kaikki muu työ oli seisahtunut, menot ja tapahtumat pudonneet kalenterista. Mitä muutakaan olisin voinut tehdä, kuin mennä työpöydän ääreen ja ottaa käteen siveltimen tai kynän? Takaperoisella tavalla, pandemia on ollut myös hyvää aikaa. Ne hetket kun saatoin unohtaa huolet, rokotepulan ja tautitilastot, olivat tuotteliaita.”

1643650935278_IMG_20210906_144656-me.jpg

Syyskuuta pi­ris­ti­vät värikkäät maa­lauk­set

Koronapandemian vuoksi olemme joutuneet pitämään taukoa tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisessä.


Syyskuussa 2021 pääsimme kuitenkin taas taiteen äärelle, kun saimme esitellä Ulla Pitkäsen ja Anu Salkan hienoja teoksia.

An­ti­kva­ri­aat­ti Sofia

Vuorikatu 5

00100 Helsinki

(Sijaintimme kartalla)


palvelu@antikvariaattisofia.fi

040 4640095

Au­kio­loa­jat

Maanantai - perjantai

klo 11–18


Lauantai

klo 11–16

Copyright Antikvariaatti Sofia Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.