Antikvariaatti Sofia sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Vuorikatu 5.

Sukella kirja-aarteiden maailmaan!

Myymme, otamme vastaan ja ostamme hy­vä­kun­toi­sia kirjoja.

Meiltä löytyy laaja kattaus eri aihepiirien kirjallisuutta tiede- ja tietokirjoista kaunoon, arkkitehtuurista kutomiseen, taiteesta merenkulkuun ja musiikista puutarhaan sekä kaikkea siltä väliltä.


Järjestämme tapahtumia ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia. Tiloissamme voi myös ihastella vaihtuvia taidenäyttelyitä.


Antikvariaattimme löytyy Helsingin yliopiston keskustakampuksen kainalosta osoitteesta Vuorikatu 5. Palvelemme asiakkaita maanantaista perjantaihin klo 11–18 ja lauantaisin klo 11–16.


Tervetuloa tekemään kirjalöytöjä, lueskelemaan sohvalle ja katselemaan näyttelyitä sekä nauttimaan rauhasta keskellä Helsingin vilinää!

Ajan­koh­tais­ta

Syyskuun näyttely vie ava­ruu­del­li­siin syö­ve­rei­hin, ava­jais­ti­lai­suus 1.9. klo 16 - 18 


Gal­le­rias­sam­me on nyt esillä värien iloit­te­lua. Saamme syyskuun ajan esitellä Pirkko Liisa Rädyn uusia öl­jy­vä­ri­maa­lauk­sia, joiden aiheena on avaruus. Räty on maalannut vuosien varrella öl­jy­vä­ri­maa­lauk­sia, jotka ovat syntyneet vahvoista muis­tois­ta ja tun­ne­ti­lois­ta.


Näyttelyn avajaisia vietetään torstaina 1.9. klo 16–18. Ter­ve­tu­loa kat­se­le­maan ja kes­kus­te­le­maan tai­tei­li­ja Pirkko Liisa Rädyn kanssa!


Näyt­te­lyyn on mah­dol­lis­ta tutustua mak­sut­to­mas­ti myy­mä­läm­me au­kio­loai­koi­na arkisin klo 11–18 ja lau­an­tai­sin klo 11–16 koko syyskuun ajan.

 

Lue lisää näyt­te­lyis­täm­me ja ta­pah­tu­mis­tam­me.


Mikäli sinulla on idea ta­pah­tu­mas­ta tai haluat näyt­te­ly­si esille Sofiaan, niin otathan yhteyttä säh­kö­pos­tit­se: palvelu@an­ti­kva­ri­aat­ti­so­fia.fi.

Helsingin yli­opis­ton Alum­niyh­dis­tyk­sen jäsenille 20 % alennus


Olemme solmineet yh­teis­työn Helsingin yli­opis­ton Alum­niyh­dis­tyk­sen kanssa vuodelle 2022. 


Alum­niyh­dis­tyk­sen jäsenet saavat meiltä kir­jaos­tois­taan 20 prosentin alen­nuk­sen näyt­tä­mäl­lä voimassa olevaa jä­sen­kort­ti­aan.


Tutustu Alum­niyh­dis­tyk­sen toi­min­taan ja liity jäseneksi!

Opis­ke­li­joil­le 10 % alennus


Haluamme kannustaa opis­ke­li­joi­ta lukemaan tent­ti­kir­jo­jen lisäksi muutakin kir­jal­li­suut­ta.


Voimassa olevaa opis­ke­li­ja­kort­tia näyt­tä­mäl­lä opis­ke­li­jat saavat meiltä kir­jaos­tois­taan 10 prosentin alen­nuk­sen.

Silmäin alla

Blogimme tarjoaa kirjoituksia kirjallisuudesta, lukemisesta, kirjailijoista, tieteestä ja tutkijoista sekä antikvariaattimme arjesta.


Lue Silmäin alla -blogiamme. 

Ko­ro­na­ti­lan­teen huo­mioi­mi­nen


Huo­leh­di­taan yhdessä hy­vin­voin­nis­tam­me ja ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta käyt­tä­mäl­lä kas­vo­mas­ke­ja ja käsidesiä sekä pitämällä toisiimme riittävää etäi­syyt­tä myy­mä­läs­sä.

Uutisia


FT Antti Kuusela on nimitetty An­ti­kva­ri­aat­ti Sofian toi­mi­tus­joh­ta­jak­si 1.1.2022 alkaen. Aiempi toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Kaija Kuusela jatkaa Sofian osakkaana ja työn­te­ki­jä­nä.


Verk­ko­si­vus­tom­me on uu­dis­tu­nut. Toi­vot­ta­vas­ti voimme tarjota kirjojen ystäville iloa, ideoita ja tietoa myös verk­ko­si­vus­tom­me kautta. Kirjojen myynti tapahtuu edelleen Helsingin keskustan ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­säm­me osoit­tees­sa Vuorikatu 5.

An­ti­kva­ri­aat­ti Sofia

Vuorikatu 5

00100 Helsinki

(Sijaintimme kartalla)


palvelu@antikvariaattisofia.fi

040 4640095

Au­kio­loa­jat

Maanantai - perjantai

klo 11–18


Lauantai

klo 11–16

Copyright Antikvariaatti Sofia Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.