Antikvariaatti Sofia sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Vuorikatu 5.

Sukella kirja-aarteiden maailmaan!

Myymme, otamme vastaan ja ostamme hy­vä­kun­toi­sia kirjoja.

Meiltä löytyy laaja kattaus eri aihepiirien kirjallisuutta tiede- ja tietokirjoista kaunoon, arkkitehtuurista kutomiseen, taiteesta merenkulkuun ja musiikista puutarhaan sekä kaikkea siltä väliltä.


Järjestämme tapahtumia ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia. Tiloissamme voi myös ihastella vaihtuvia taidenäyttelyitä.


Antikvariaattimme löytyy Helsingin yliopiston keskustakampuksen kainalosta osoitteesta Vuorikatu 5. Palvelemme asiakkaita maanantaista perjantaihin klo 11–18 ja lauantaisin klo 11–16.


Tervetuloa tekemään kirjalöytöjä, lueskelemaan sohvalle ja katselemaan näyttelyitä sekä nauttimaan rauhasta keskellä Helsingin vilinää!

Ajan­koh­tais­ta

Kirjat kiertoon!

Lä­hes­tyy­kö muutto tai alkaako remppa? Vai pitääkö kirjoista luopua muuten vaan tai löytää pi­kai­ses­ti läheisen kirjoille uusi koti? Me haluamme auttaa!


Otamme  vastaan ja ostamme hy­vä­kun­toi­sia kirjoja. Isommat erät noudamme  luo­tet­ta­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti kotoasi tar­vit­taes­sa no­peal­la­kin  ai­ka­tau­lul­la.


Kerro kir­jois­ta­si meille säh­kö­pos­tit­se palvelu@an­ti­kva­ri­aat­ti­so­fia.fi tai pu­he­li­mit­se 040 4640095 ja sovitaan asiasta tarkemmin.

Mar­ras­kuun näyttely vie vi­su­aa­li­sen runouden äärelle


Runoilija ja aforisti Virpi Alasen näyttelyn pig­ment­ti­mus­te­piir­rok­set ovat pai­net­tu­na jul­kais­tun Se­ren­di­piin ori­gi­naa­le­ja. 


Elokuussa 2022 il­mes­ty­nyt Se­ren­di­pii oli  en­sim­mäi­nen kerta, kun Alasen vi­su­aa­lis­ta runoutta jul­kais­tiin pai­net­tu­na koko­nai­nen sarja.


Näyt­te­lyyn on mah­dol­lis­ta tutustua mak­sut­to­mas­ti myy­mä­läm­me au­kio­loai­koi­na arkisin klo 11–18 ja lau­an­tai­sin klo 11–16 koko mar­ras­kuun ajan.

 

Lue lisää näyt­te­lyis­täm­me ja ta­pah­tu­mis­tam­me.


Mikäli sinulla on idea ta­pah­tu­mas­ta tai haluat näyt­te­ly­si esille Sofiaan, niin otathan yhteyttä säh­kö­pos­tit­se: palvelu@an­ti­kva­ri­aat­ti­so­fia.fi.

Opis­ke­li­joil­le 10 % alennus


Haluamme kannustaa opis­ke­li­joi­ta lukemaan tent­ti­kir­jo­jen lisäksi muutakin kir­jal­li­suut­ta.


Voimassa olevaa opis­ke­li­ja­kort­tia näyt­tä­mäl­lä opis­ke­li­jat saavat meiltä kir­jaos­tois­taan 10 prosentin alen­nuk­sen.

Helsingin yli­opis­ton Alum­niyh­dis­tyk­sen jäsenille 20 % alennus


Olemme solmineet yh­teis­työn Helsingin yli­opis­ton Alum­niyh­dis­tyk­sen kanssa vuodelle 2022. 


Alum­niyh­dis­tyk­sen jäsenet saavat meiltä kir­jaos­tois­taan 20 prosentin alen­nuk­sen näyt­tä­mäl­lä voimassa olevaa jä­sen­kort­ti­aan.


Tutustu Alum­niyh­dis­tyk­sen toi­min­taan ja liity jäseneksi!

Silmäin alla

Blogimme tarjoaa kirjoituksia kirjallisuudesta, lukemisesta, kirjailijoista, tieteestä ja tutkijoista sekä antikvariaattimme arjesta.


Lue Silmäin alla -blogiamme. 

Totuuden, mies­val­lan ja urheilun haas­ta­mis­ta Tieteiden yössä 12.1.2023


Tieteiden yönä An­ti­kva­ri­aat­ti Sofiassa su­kel­le­taan fi­lo­so­fian syö­ve­rei­hin. Aka­tee­mik­ko Ilkka Nii­ni­luo­to avaa kes­kus­te­lu­kump­pa­nin­sa kanssa tietä totuuteen. Yli­opis­ton­leh­to­ri Martina Reuter puo­les­taan poimii naisia esiin fi­lo­so­fian his­to­rias­ta. Tutkija Antti Kuusela pohtii urheilun lii­kut­ta­vuut­ta. 


Kerromme pian li­sä­tie­toa oh­jel­mas­ta.


Tieteiden yönä myy­mä­läm­me on avoinna ainakin klo 22 saakka. 


Uutisia


FT Antti Kuusela on nimitetty An­ti­kva­ri­aat­ti Sofian toi­mi­tus­joh­ta­jak­si 1.1.2022 alkaen. Aiempi toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Kaija Kuusela jatkaa Sofian osakkaana ja työn­te­ki­jä­nä.


Verk­ko­si­vus­tom­me on uu­dis­tu­nut. Toi­vot­ta­vas­ti voimme tarjota kirjojen ystäville iloa, ideoita ja tietoa myös verk­ko­si­vus­tom­me kautta. Kirjojen myynti tapahtuu edelleen Helsingin keskustan ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­säm­me osoit­tees­sa Vuorikatu 5.

Ko­ro­na­ti­lan­teen huo­mioi­mi­nen


Huo­leh­di­taan yhdessä hy­vin­voin­nis­tam­me ja ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta käyt­tä­mäl­lä kas­vo­mas­ke­ja ja käsidesiä sekä pitämällä toisiimme riittävää etäi­syyt­tä myy­mä­läs­sä.

An­ti­kva­ri­aat­ti Sofia

Vuorikatu 5

00100 Helsinki

(Sijaintimme kartalla)


palvelu@antikvariaattisofia.fi

040 4640095

Au­kio­loa­jat

Maanantai - perjantai

klo 11–18


Lauantai

klo 11–16

Copyright Antikvariaatti Sofia Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.